Taxe si impozite

ANUNT COLECTIV 19.06.2024

ANUNȚ COLECTIV 14.06.2024

ANUNT COLECTIV 24.05.2024

Anunt colectiv si PV 3792 din 18.04.2024

Anunt colectiv si PV 3788 din 18.04.2024

ANUNT COLECTIV 648 din 23.01.2024

Hotărârea nr. 95 din 2023 privind taxa de salubrizare

Hotărârea nr. 85 din 27/11/2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

Proiect HCL stabilire impozite si taxe locale 2024

Referat stabilire impozite 2024

ANUNT IMPORTANT – PLATA IMPOZITE

ANUNT COLECTIV 27.02.2023

ANUNT COLECTIV NR. 1471 DIN 15.02.2023

ANUNT COLECTIV NR. 996 DIN 02.02.2023

H.C.L. aprobare impozite si taxe locale 2023

 

ANUNT COLECTIV 11.11.2022

ANUNT COLECTIV 04.10.2022

ANUNT COLECTIV 14.09.2022

ANUNT COLECTIV 14.09.2022 -1

ANUNT COLECTIV 04.08.2022

31.03.2022 – ANUNT COLECTIV

09.03.2022 – ANUNT COLECTIV NR. 1840 +PV NR. 1841

15.02.2022 – PV + ANUNT COLECTIV

HCL Taxe si Impozite 2022

04.01.2022 – ANUNT +PV

 

HCL IMPOZITE SI TAXE LOCALE PE ANUL 2021

Instructiuni pentru platile online prin Ghiseul.Ro

HCL 79/2019 privind stabilirea TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE 2020

Somatii si Titluri Executorii

 

08.08.2017

21.07.2017

13.07.2017

03.07.2017

18.04.2017

06.04.2017

29.03.2017

24.03.2017

15.03.2017

09.03.2017

03.03.2017

10.02.2017

 

 

Acte necesare persoane juridice

NOTA: Avand in
vedere prevederile Legii 227/2015 privind Cod Fiscal si Legii 207/2015
privind Cod de Procedura Fiscala precum si a normelor metodologice de
aplicare a acestora, pentru incadrarea folosintei imobilelor in
categoria rezidential, nerezidential, mixt, declaratia depusa pentru
acestea, incepand cu 01.01.2016 va fi insotita de documente care sa
ateste categoria de folosinta, dupa caz:

 • contracte de inchiriere/comodat;
 • copie autorizatie de construire;
 • certificat constatator ONRC;
 • declaratie pe proprie raspundere ,unde nu exista alte
  documente pentru clarificarea folosintei bunului;
 • alte documente similare

 

1. Declarare cladiri:

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu
  valoarea de inventar a cladirilor inregistrata in contabilitatea
  contribuabilului – Descarca
  formular
 • Certificat energetic (Copie)
 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata
  si stampilata);
 • Evidenta contabila dupa caz

 

a. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

 • Autorizatia de construire (copie conform cu
  originalul, semnata si stampilata)
 • Anuntul de incepere al lucrarilor
  inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,
 • Proces verbal de receptie (copie conform cu
  originalul, semnata si stampilata),
 • Balanta de verificare analitica ;
 • analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre
  organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale
  documentelor de plata,
 • analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor
  tehnologice aferente investitiei,
 • analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat
  cheltuieli atribuite direct investitiei,
 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu
  originalul, semnata si stampilata),
 • Schita cu suprafata construita la sol.

 

b. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie,
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul,
  semnata si stampilata),
 • Fisa bunului imobil,
 • Balanta de verificare.

 

c. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 • Proces verbal de licitatie (copie conform cu
  originalul, semnata si stampilata),
 • Act adjudecare (copie conform cu originalul,
  semnata
  si stampilata),
 • Balanta de verificare.

 

d. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de
leasing:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie
  conform cu
  originalul, semnata si stampilata),
 • Procesul verbal de predare primire al bunului
  (copie
  conform cu originalul, semnata si stampilata),
 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii in
  contabilitate,
 • Balanta de verificare.
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

2. Declarare terenuri:

 • Declaratie de impunere completata si
  stampilata cu
  suprafata totala, din care construita la sol ; – Descarca
  formular
 • Act dobandire (copie conform cu originalul,
  semnata
  si stampilata);
 • Schita cadastrala;
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

3. Incetari terenuri/cladiri:

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta
  terenuri
  vanzare integrala – Descarca
  formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta
  terenuri
  vanzare partiala – Descarca
  formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta
  cladire
  vanzare integrala – Descarca
  formular
 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta
  cladire
  vanzare partiala – Descarca
  formular
 • Document instrainare (copie conform cu
  originalul,
  semnata si stampilata);
 • Balanta de verificare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

4. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie cu noile valori rezultate in
  urma
  reevaluarii; – Descarca
  formular
 • Raport de reevaluare intocmit de
  specialisti in
  domeniu acreditati ANEVAR;
 • Balanta analitica – cont 212 pe
  elemente
  componente;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Declaratie – Descarca
  formular
 • Acte care au stat la baza modificarii;
 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul
  modificarilor
  succesive;
 • Nota contabila, balanta analitica,
  bilant la
  declararea intarziata;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

6. Declarare autovehicule:

 • Declaratie auto completata si
  semnata;
 • Descarca formular ITL 005 – Mijloace de
  transport
 • Descarca formular ITL 006 – Mijloace de
  transport peste 12 tone
 • Act de dobandire (copie conform cu
  originalul,
  semnata si stampilata) care poate fi dupa caz :
  Pentru autovehicule in proprietate :
 • factura in cazul dobandirii de la
  persoana
  juridica,(inregistrate in registrul de evidenta a mijloacelor de
  transport) 3 exemplare.
 • factura reziduala in cazul teminarii
  contractului de
  leasing,
 • contract vanzare-cumparare in cazul
  dobandirii de la
  persoana fizica ,(inregistrate in registrul de evidenta a mijloacelor
  de transport) 3 exemplare.
 • pentru autovehiculele importate

  declaratie vamala pentru autoturisele cumparate din tari
  extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru
  autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu
  originalul, semnate si stampilate );
  Pentru autovehicule in leasing :
 • copie contract leasing si copie
  Procesul-Verbal de
  predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate),
 • copie contract novatie/cesiune si
  copie
  Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si
  stampilate).
  Insotite de urmatoarele documente :
 • Cartea de identitate (copie +
  original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator
  pentru atestarea
  suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de
  autoritatea
  administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat
  in cazul
  transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii
  dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

7. Finalizari contracte leasing:

 • Factura reziduala;
 • Certificat de atestare fiscala in
  original sau copie
  legalizata;
 • Fisa de inmatriculare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

8. Incetari auto:

 • Plata tuturor obligatiilor
  bugetare exigibile si
  plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat.
 • Cerere de scoatere din evidenta,
  completata,
  stampilata – Descarca
  formular
 • Cerere pentru eliberarea unui
  certificat fiscal in
  cazul persoanelor juridice – Descarca
  formular
 • Factura de vanzare in 5 exemplare
  sau copii conform
  cu originalul
 • Copie cartea de identitate a
  vehiculului
 • certificat distrugere (REMAT),
  contract cesiune sau
  novatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);
 • Balanta analitica – ultima luna
  inchisa;
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212,
  213 si 231) cu
  evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3,
  inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa);
 • Fisa de inmatriculare;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.
  9. Transfer auto:
 • Cerere de transfer – Descarca
  formular
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni –
  Registrul
  Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca;
 • Copie act intern firma de
  schimbare de sediu;
 • Balanta analitica (ultima luna
  inchisa conform
  legislatiei in vigoare)
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212,
  213 si 231) cu
  evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3,
  inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)
 • Urmeaza incetarea patrimoniala in
  baza confirmarii
  luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde
  solicita transferul;
 • Copie carti de identitate
  autovehicole, in cazul in
  care se inregistreaza transferul de la alt sector la sectorul 3;
 • Fise de inmatriculare;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

10. Modificari ale sediului social:

 • Cerere din partea societatii de
  solicitare a
  schimbarii sediului;
 • Copie CUI nou;
 • Copie Cerere inscriere Mentiuni
  – depusa la
  Registrul Comertului;
 • Copie Sentinta Judecatoreasca
  emisa de Registrul
  Comertului;
 • Copie act intern firma de
  schimbare de sediu sau
  statut;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

11. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 • Cerere tip completata si
  stampilata;- Descarca
  formular
 • Plata tuturor obligatiilor
  bugetare exigibile;
 • In cazul certificatelor
  fiscale pentru instrainare (
  cladiri, terenuri ,autovehicule ) este necesara si plata integrala
  pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat.
 • Copie actul de folosinta al
  spatiului (contract de
  inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu
  pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de
  functionare;
 • Balanta analitica (ultima
  luna inchisa conform
  legislatiei in vigoare);
 • Analitic clasa 2 (cont 211,
  212, 213 si 231) cu
  evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3,
  inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa);
 • Comunicare catre locator a
  valorii rezultate din
  investitiile efectuate in spatiile inchiriate cu confirmare de primire;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa
ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

12. Restituiri/compensari:

 • Cerere de restituire – Descarca formular
 • Cerere de compensare – Descarca formular
 • Documentele de plata in
  original sau copie conform cu
  originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat
  sumele catre bugetul local sector 3;
 • Documentele care au stat la
  baza constituirii sumelor
  de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare,
  hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);
 • Balante analitice;
 • Inventarul mijloacelor de
  transport, etc, in functie
  de situatia particulara a fiecaruia ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI
  delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

13. Declarare ocupare domeniu public:

 1. Declaratie tip completata
  si stampilata; – Descarca
  formular
 2. Copie Aviz urbanism sau
  orice document de atribuire a
  suprafetei;
 3. Schita amplasament;
 4. Copie CUI;
 5. Delegatie + copie CI
  delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

14. Incetare ocupare domeniu public:

 • Documente justificative
  din care sa rezulte repunerea
  domeniului public in starea initiala la o data certa .
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI
  delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

15. Scutiri:

 • Cerere pentru
  acordarea scutirii in cazul persoanelor
  juridice – Descarca
  formular
 • Actul de propietate
  al bunului pentru care se
  solicita scutirea la plata ;
 • Documente
  justificative in baza carora se solicita
  scutirea ;
 • Copie CUI ;
 • Delegatie + copie
  C.I. delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

16. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • declaratie de
  impunere pentru stabilirea taxei pentru
  afisaj in scop de reclama si publicitate – Descarca
  formular
 • declaratie de
  impunere pentru stabilirea taxei pentru
  servicii de reclama si publicitate – Descarca
  formular
 • delegatie;
 • copie c.i. delegat;
 • contract spatiu
  unde se desfasoara activitatea de
  reclama/afisaj/publicitate
 • schita cu
  dimensiuni a reclamei respective;
 • autorizatie de
  construire si memoriu tehnic cu schita
  casetei luminoase(acolo unde este cazul;)
 • contractul de
  prestari servicii de publicitate si
  factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii
  pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor
  defalca explicit.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

17. Incetare taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • Documente
  justificative din care sa rezulte
  desfiintarea materialului publicitar la o data certa.
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie
  CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

 

18. Stabilirea taxei hoteliere:

 • declaratie
  decont privind sumele incaste reprezentand
  taxa hoteliera
 • C.U.I. ;
 • Delegatie ;
 • copie CI
  delegat ;
 • Analitic clasa
  7 din balanta de verifcare
  reprezentand venituri din cazare

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

19. Declarare/ Vizare bilete si abonamente :

 • declaratie – Descara
  formular
 • Copie factura
  achizitie biliete si biletele de
  spectacol (fizic) in vederea vizarii;
 • C.U.I.;
 • Delegatie;
 • copie C.I.
  delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

20. Decont Bilete si abonamente :

 • Declaratie
  decont
 • Copie CUI;
 • Delegatie +
  copie C.I. delegat;
 • Copie ordin
  de plata.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

 

21. Fuziuni/Divizari societati comerciale :

 • Declaratii
  pentru bunurile patrimoniale
  primite/predate (cladiri, teren, auto, s.a.)
 • Copie
  proiect fuziune/divizare;
 • Hotarare
  Judecatoreasca a Registrului Comertului de
  aprobare a fuziunii/divizarii ;
 • Copia
  Monitorului Oficial unde sa publicat
  fuziunea/divizarea;
 • Procesul
  Verbal de predare primire cu mentionarea
  datelor de identificare a bunurilor care se transfera;
 • Balanta
  analitica la data predarii/primirii;
 • Copie
  CUI;
 • Delegatie
  + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care
sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.